Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΕΗ
eServices

Τώρα η ΔΕΗ σας δίνει τη δυνατότητα να συνάψετε συμβόλαιο υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας.

Εύκολα και γρήγορα συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά σας και η σύμβαση έρχεται στην πόρτα σας για υπογραφή χωρίς καμία χρέωση!

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΕΗ